Diensten

Educatief

U bent een educatieve uitgever en u heeft extra handen of extra denkkracht nodig? Ozon-educatief kan beide leveren. Van strategievorming tot projectleiding en/of interim management, van portfolio management tot operationele uitgeefklussen.

Educatief uitgeven is heden ten dage ook altijd het ontwikkelen van digitale leermiddelen. Ozon-educatief heeft veel ervaring op dit gebied en kan bogen op een serieus palmares. Die kennis kunt u bij ons inhuren

Van digitale leermiddelen naar privacy is een kleine stap. Ozon-educatief  weet er alles van. Wij zijn op de hoogte van de laatste regelgeving en hebben ervaring met het uitwerken van die regelgeving in privacy beleid, organisatie en procedures. Inclusief statements, verklaringen en overeenkomsten.

 

Ontwikkeling

Leermiddelen en toetsen maken doen wij al bijna ons hele leven. Dat metier kent nauwelijks nog geheimen voor ons. Op ieder vlak van dit proces kunt u onze hulp inroepen. Wij kunnen ook uw medewerkers scholen, begeleiden of coachen, zoals we u ook kunnen adviseren over de (her-) inrichting van uw uitgeeforganisatie.

 

Onderzoek

Educatief uitgeven staat of valt bij kennis van de klant en de markt. Pas al u in de huid van de klant kunt kruipen, kunt u succesvolle en winnende producten maken of dito diensten aanbieden. Ozon-educatief heeft jarenlange ervaring met klantnabij ontwikkelen. Wij stellen u onze kennis en kunde en onze werkervaring graag ter beschikking. Wij zetten marktonderzoek voor u op of maken een satisfier onderzoek. Wij bouwen of valideren business cases voor u en wij helpen u om modellen te maken met de veelheid van data die er beschikbaar is in de markt, in uw bedrijf of anderszins. Aan de hand van die modellen kunt u een beter beeld van de werkelijkheid opbouwen, prognoses doen en scenario’s afwegen en uitrekenen.

 

Onderwijs

Ozon-educatief is er ook voor besturen en scholen. Voor hulp bij visievorming op onderwijs in zijn algemeenheid en de digitalisering daarvan in het bijzonder. Wij adviseren u graag. Ook over de privacy aspecten van digitalisering. Voor scholen geldt dat er heel wat van hen gevraagd wordt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Hoe u aan die verplichtingen kunt voldoen, is helemaal niet zo ingewikkeld. Wij weten er alles van en helpen u graag.